Свідоцтво на торговельну марку № 242990 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 242990 (заявка m201622997): ікс-маркет; оптимізація бізнес-процесів; 482
(111)
Номер свідоцтва
242990
(210)
Номер заявки
m201622997
(151)
Дата реєстрації знака
11.06.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.10.2026
(220)
Дата подання заявки
19.10.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.06.2018, бюл. № 11/2018
(731)
Заявники

Скуртов Сергій Миколайович;
Вул. Шевченка, 17, с. Музичі, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08125 (UA)

(732)
Власники

Скуртов Сергій Миколайович;
Вул. Шевченка, 17, с. Музичі, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08125 (UA)

(740)
Довірена особа

Годз Катерина Сергіївна;
Бессарабська площа, 9/1, оф. 4, м. Київ, 01004

(750)
Адреса для листування

Годз Катерина Сергіївна;
Бессарабська площа, 9/1, оф. 4, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення 

Кл.38:

Передавання цифрових файлів; транслювання засобами бездротового зв'язку; забезпечування доступу до баз даних; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; пересилання повідомлень; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування