Свідоцтво на торговельну марку № 112789 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 112789 (заявка m200810284): vg; gv; vanguard; development
(111)
Номер свідоцтва
112789
(210)
Номер заявки
m200810284
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
16.05.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.05.2018
(220)
Дата подання заявки
15.05.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2009, бюл. № 18/2009
(731)
Заявники

Клименко Олексій Борисович;
Вул. Клочківська, ###, кв. ###, м. Харків, 310145 (UA)

(732)
Власники

Клименко Олексій Борисович;
Вул. Клочківська, ###, кв. ###, м. Харків, 310145 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сулім Ярослав Васильович;
Бульв. Лепсе, 38 В, кв. 6, м. Київ, 03035

(750)
Адреса для листування

Яремчук Олена Юріївна;
Бульв. Лепсе, 38 В, кв. 6, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; фінансування. 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; асфальтування; брукування доріг; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; водогінні роботи; вулканування шин (лагодження); газопровідні роботи; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; клепання; лагодження підводне; лагодження секретних замків; ладнання (штопання, латання) одягу; лакування; лискування транспортних засобів; лудіння (поновлювання); миття автомобілів; миття транспортних засобів; мулярство; мурування; нищення шкідливих гризунів; нищення шкідників, крім сільськогосподарських; оббивання меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів; очищання будівель (зовні); очищання будівель (всередині); підводне споруджування; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; поновлювання одягу; послуги сажотрусів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування білизни; прасування одягу парою; прибирання вулиць; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; риштування (встановлювання риштовання); розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; споруджування; споруджування заводів, фабрик; суднобудування; сухе чищення; технічне доглядання транспортних засобів; тинькування; фарбування будівель (всередині і зовні); чищення вікон; чищення одягу; чищення оздобленої білизни; чищення пемзою; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; консультування щодо комп'ютерної техніки; метеорологічне інформування; моделювання одягу; наземне знімання; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; пошуки і розробляння нових товарів; прогнозування погоди; проектування комп'ютерних систем; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; хімічні аналізи. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 112791 (заявка m200810287): vg; gv; vanguard; art management
*112791 m200810287