Заявка на знак № 2000041640 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 2000041640: astralux
(210)
Номер заявки
2000041640
(220)
Дата подання заявки
19.04.2000
(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Омєга" (GE)

(740)
Довірена особа

Пахаренко Антоніна Павлівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Сигарети; тютюн; тютюнові вироби; курильне приладдя; запальнички; сірники 

Схожі торговельні марки