Свідоцтво на торговельну марку № 308440 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308440 (заявка m201908691): 3d психология; зд психология
(111)
Номер свідоцтва
308440
(210)
Номер заявки
m201908691
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.04.2029
(220)
Дата подання заявки
12.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Соломка Тетяна Сергіївна;
Вул. Січових Стрільців, 58/2, кв. 14, м. Київ, 04050 (UA)

Мелліна Тетяна Володимирівна;
Вул. Січових Стрільців, 58/2, кв. 14, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

Мелліна Тетяна Володимирівна;
Вул. Січових Стрільців, 58/2, кв. 14, м. Київ, 04050 (UA)

Соломка Тетяна Сергіївна;
Вул. Січових Стрільців, 58/2, кв. 14, м. Київ, 04050 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107

(750)
Адреса для листування

Владимирова Н. В.;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Послуги психологів.