Свідоцтво на торговельну марку № 277183 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 277183 (заявка m201807860): phast; pha st
(111)
Номер свідоцтва
277183
(210)
Номер заявки
m201807860
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.04.2028
(220)
Дата подання заявки
02.04.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2020, бюл. № 12/2020
(731)
Заявники

Бандура Володимир Петрович;
Вул. Сміливих, 28 А, кв. 19, м. Львів, 79044 (UA)

(732)
Власники

Бандура Володимир Петрович;
Вул. Сміливих, 28 А, кв. 19, м. Львів, 79044 (UA)

(750)
Адреса для листування

Бандура Володимир Петрович;
Вул. Сміливих, 28 А, кв. 19, м. Львів, 79044 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; підсилювачі