Свідоцтво на торговельну марку № 282606 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 282606 (заявка m201811468): ooek; ооек
(111)
Номер свідоцтва
282606
(210)
Номер заявки
m201811468
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.05.2028
(220)
Дата подання заявки
16.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2020, бюл. № 18/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

лаймовий; яскраво-бурштиновий; алізариново-червоний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
Вул. Мала Арнаутська, 88, м. Одеса, 65007 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; вивчання ринку; сприяння продажам (посередництво) 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; встановлювання і ремонтування електроприладів 

Інші торговельні марки цього власника