Свідоцтво на торговельну марку № 299243 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299243 (заявка m201825496): narin dental care; стоматологічна клініка
(111)
Номер свідоцтва
299243
(210)
Номер заявки
m201825496
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.10.2028
(220)
Дата подання заявки
31.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Нарін Максим Олександрович;
Вул. Мисливська, 3, с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325 (UA)

(732)
Власники

Нарін Максим Олександрович;
Вул. Мисливська, 3, с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Горяінов Олексій Олександрович;
А/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Послуги лікарів-ортодонтів; стоматологічні послуги