Свідоцтво на торговельну марку № 60813 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 60813 (заявка 20040404376): батон напій безалкогольний; якість гетьман класу
(111)
Номер свідоцтва
60813
(210)
Номер заявки
20040404376
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
27.04.2014
(151)
Дата реєстрації знака
17.04.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.04.2014
(220)
Дата подання заявки
26.04.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.04.2006, бюл. № 4/2006
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Грабовська Юлія Сергіївна;
Вул. Первомайського, буд. 11, кв. 45, м. Київ, 01023

(750)
Адреса для листування

Грабовська Ю. С.;
Вул. Л. Первомайського, 11, кв. 45, м. Київ, 23, 01023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу 

Кл.32:

Безалкогольні напої 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу 

Інші торговельні марки цього власника