Свідоцтво на торговельну марку № 160179 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 160179 (заявка m201111973): kcc; ксс
(111)
Номер свідоцтва
160179
(210)
Номер заявки
m201111973
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.08.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
01.08.2031
(220)
Дата подання заявки
01.08.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2012, бюл. № 16/2012
(731)
Заявники

КейСіСі КОРПОРЕЙШН;
1301-4, Сеочо-Донг, Сеочо-Ку, Сеул, Республіка Корея (KR)

(732)
Власники

КейСіСі КОРПОРЕЙШН;
1301-4, Сеочо-Донг, Сеочо-Ку, Сеул, Республіка Корея (KR)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлюк Ганна Валентинівна;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

"Михайлюк, Сороколат і партнери - патентні повірені";
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Керамічні трубки до вакуумних вимикачів; керамічні вироби до випрямлячів струму; магнетронні катоди і антени магнетронів; керамічні вироби до посилювальних електронних ламп; керамічні компоненти (складники) високої продуктивності для використання в електроніці і електриці; матеріали і елементи з електричним опором, а саме металічні і керамічні елементи; керамічні частини до напівпровідників, резисторів, конденсаторів електричних, гібридних електронних схем і датчиків, а саме субстрати до схем; керамічні частини до напівпровідників, резисторів, конденсаторів електричних, гібридних електронних схем і датчиків, а саме модулі напівпровідникові; регулятори електричні; пристрої електрорегулюючі; пульти керування електричні; опори електричні; плати кремнієві до зінтегрованих схем; кремнієві пластини; кремнієві напівпровідники; карбід-кремнієві діоди. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 157903 (заявка m201112621): ксс; kcc
*157903 m201112621
Свідоцтво торговельну марку № 156834 (заявка m201102405): kcc; ксс
*156834 m201102405
Свідоцтво торговельну марку № 163766 (заявка m201112620): ксс; kcc
*163766 m201112620

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 308675 (заявка m201929735): kcc; ксс
*308675 m201929735
Свідоцтво торговельну марку № 307094 (заявка m201930426): ксс; kcc
*307094 m201930426
Свідоцтво торговельну марку № 151226 (заявка m201016602): ксс; kcc
*151226 m201016602
Свідоцтво торговельну марку № 136423 (заявка m200901977): ксс; kcc
*136423 m200901977