Свідоцтво на торговельну марку № 306391 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306391 (заявка m201929375): smart каса швидко та зручно
(111)
Номер свідоцтва
306391
(210)
Номер заявки
m201929375
(151)
Дата реєстрації знака
05.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.10.2029
(220)
Дата подання заявки
31.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.10.2021, бюл. № 40/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ-В»;
Вул. М'ясоїдівська, 14, м. Одеса, 65091 (UA)

Музалев Борис Вікторович;
Провул. Гагарінський, 31, кв. 10, м. Одеса, 65009 (UA)

Музалев Михайло Вікторович;
Провул. Морський, 2, м. Одеса, 65062 (UA)

Орловський Іван Йосипович;
Провул. Дунаєва, 3 Б, кв. 12, м. Одеса, 65044 (UA)

(732)
Власники

Орловський Іван Йосипович;
Провул. Дунаєва, 3 Б, кв. 12, м. Одеса, 65044 (UA)

Музалев Михайло Вікторович;
Провул. Морський, 2, м. Одеса, 65062 (UA)

Музалев Борис Вікторович;
Провул. Гагарінський, 31, кв. 10, м. Одеса, 65009 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ-В»;
Вул. М'ясоїдівська, 14, м. Одеса, 65091 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Воропаєва Наталія Миколаївна (№ 387);
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091

(750)
Адреса для листування

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит фінансовий; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін. 

Кл.36:

Банківські послуги; готівкові та безготівкові розрахунково-касові операції; вкладання коштів; дистанційне банківське обслуговування; електронне переказування коштів; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; фінансове інформування; фінансове керування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 152631 (заявка m201019465): українська зірка
*152631 m201019465
Свідоцтво торговельну марку № 221293 (заявка m201514742): блеск ведро+пилюли
*221293 m201514742
Свідоцтво торговельну марку № 151629 (заявка m201118729): tavriav
*151629 m201118729