Свідоцтво на торговельну марку № 312780 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312780 (заявка m202106256): nik elektronika
(111)
Номер свідоцтва
312780
(210)
Номер заявки
m202106256
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.03.2031
(220)
Дата подання заявки
18.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
07.05.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Недоспасов Ігор Юрійович;
Вул. Артема, 59 А, кв. 34, м. Київ, 04053 (UA)

(732)
Власники

Недоспасов Ігор Юрійович;
Вул. Артема, 59 А, кв. 34, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; акумулятори електричні; акумулятори електричні для транспортних засобів; акустичні пристрої зв'язку; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; банки акумуляторів електричних; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; вогнегасники; волоконно-оптичні кабелі; диски магнітні; дистанційні переривники; запобіжники від перенапруги; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних акумуляторів; захисні засоби від рентгенівських променів, крім призначених на медичні потреби; захисні маски; захисні шоломи; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальні апарати; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; звукозаписувальні стрічки; звукопередавальні апарати; звукопроводи; з'єднувачі (електрика); з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); індикатори тиску; кабелепроводи електричні; кабелі електричні; касові апарати; коаксіальні кабелі; кодовані магнітні картки; комп'ютери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комутаційні електричні апарати; корпуси електричних акумуляторів; лічильники; лічильники обертів; магнітні кодувальники; магнітні носії інформації; магнітні проводи; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; муфти з'єднувальні для електричних кабелів; наголовні убори, що є захисними шоломами; обмежувачі (електрика); оболонки для електричних кабелів; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; одяг, призначений для лабораторій; окуляри; паси безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного спорядження; передавачі електронних сигналів; перемикальні щити; пластини акумуляторні; покажчики електровтрат; прилади для реєстрування часу; прилади для розмагнічування магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; провідники електричні; проводи електричні; проводка (електрика); пульти керування (електрика); рахувальні машини; регулівні апарати електричні; решітки для пластин електричних акумуляторів; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; спостерігальна апаратура, крім призначеної на медичні потреби; спостерігальні прилади; температурні індикатори; трансформатори (електрика); наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; альтернативні джерела живлення, а саме сонячні батареї та сонячні панелі для виробляння електроенергії; автоматизовані системи обліку енергоносіїв, що складаються з контрольно-вимірювальних приладів, комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення; автоматизовані системи збирання даних, що складаються з комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами або жетонами; апарати для цифрового передавання даних; датчики; мідні кабелі електричні; електронні компоненти, а саме: складові частини, елементи електронних приладів; складові частини силової кабельної проводки; з'єднувачі проводів (електрика); окуляри захисні; пожежні покривала; індикатори електричні; екрановані кабелі; кабельні системи (комплекти електричних кабелів); контролери електричні, крім ігрових; кросове устатковання (комунікації); кроси (телекомунікаційні кабелі); лічильні диски; лічильно-аналітичні машини; пристрої телекомунікаційні; пілсилювачі і перетворювачі електричні; апарати для передавання даних; апарати зберігання інформації; трансформатори знижувальні електричні. 

Кл.35:

Рекламування засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації; влаштовування і проведення виставок або ярмарків щодо засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації, в тому числі в мережі Інтернет, на комерційні або рекламні потреби; демонстрування засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації з метою продажу; ділове інформування щодо засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації; розповсюдження рекламних матеріалів щодо засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації; розповсюдження зразків засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам (посередництво) засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, кабелів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації. 

Кл.37:

Відновлювання зношених або частково зруйнованих машин; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; ізолювання будівель; наглядання за споруджуванням будівель; будування; лагодження; встановлювання обладнання; будівельно-монтажні роботи; будування та встановлювання обладнання на підстанціях; встановлення, монтаж та демонтаж різноманітних будівельних конструкцій і споруд; встановлювання, лагодження і технічне обслуговування засобів обліку енергоносіїв, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, лічильників, засобів захисту, трансформаторів, автоматизованих систем збирання даних, підстанцій, зчитувачів інформації; встановлення, лагодження і технічне доглядання обладнання для передавання даних; монтаж, пусконалагоджувальні роботи і технічне доглядання структурованих кабельних систем і мереж передавання даних; прокладання кабелів; пусконалагоджувальні роботи; ремонтні і оздоблювальні роботи. 

Кл.42:

Архітектурне консультування; архітектурні послуги; будівельне проєктування; випробовування матеріалів; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн інтер'єру; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; інжиніринг; калібрування (вимірювання); консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; науково-технічне експертування; промисловий дизайн; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння технічної документації; художнє оформляння (промисловий дизайн); науково-технологічні та проєктно-дослідницькі послуги; послуги з промислового аналізування та досліджування; розробляння комп'ютерної техніки і програмного статку; архітектурне макетування; авторський нагляд за будівництвом (послуги архітекторів та інженерів-проєктувальників); проведення досліджень технічних проєктів; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); послуги експертів (науково-технічне експертування); проєктні і проєктно-вишукувальні роботи; проєктування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; проєктування автоматизованих систем збирання даних, автоматизованих систем обліку енергоносіїв, засобів обліку енергоносіїв та засобів захисту; проєктування підстанцій; проєктування структурованих кабельних систем і мереж передавання даних; розробляння нового обладнання з автоматизації збирання даних і обліку енергоносіїв; розміщування і обслуговування комп'ютерних вебсайтів і вебсторінок; технологічне проєктування на об'єктах. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 307161 (заявка m202106260): nik l; nikel
*307161 m202106260
Свідоцтво торговельну марку № 312779 (заявка m202106254): nik electronics
*312779 m202106254
Свідоцтво торговельну марку № 210152 (заявка m201417459): volt protector
*210152 m201417459
Свідоцтво торговельну марку № 210144 (заявка m201417344): volt protector
*210144 m201417344
Свідоцтво торговельну марку № 159663 (заявка m201113663): чистая энергия
*159663 m201113663
Свідоцтво торговельну марку № 159662 (заявка m201113662): ecoлогичный генератор.; экологичный; мы думаем о будущих поколениях
*159662 m201113662
Свідоцтво торговельну марку № 109039 (заявка m200703886): novasys
*109039 m200703886
Свідоцтво торговельну марку № 109040 (заявка m200703892): новасис
*109040 m200703892
Свідоцтво торговельну марку № 270420 (заявка m201802242): nik-elektronika; nik elektronika
*270420 m201802242