Свідоцтво на торговельну марку № 302007 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302007 (заявка m201919884): ситий двір; якісний корм для птиці
(111)
Номер свідоцтва
302007
(210)
Номер заявки
m201919884
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.07.2029
(220)
Дата подання заявки
15.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Романюк Віктор Іванович;
Вул. Сухомлинського, 2, кв. 29, м. Луцьк, Волинська обл., 43024 (UA)

(732)
Власники

Романюк Віктор Іванович;
Вул. Сухомлинського, 2, кв. 29, м. Луцьк, Волинська обл., 43024 (UA)

(740)
Довірена особа

Кужель Емма Вікторівна (№ 144);
Вул. Рівненська, 48, а/с 21, м. Луцьк, Волинська обл., 43020

(750)
Адреса для листування

Кужель Емма Вікторівна;
Вул. Рівненська, 48, а/с 21, м. Луцьк, Волинська обл., 43020 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Альгінатні дієтичні добавки; дієтичні добавки для тварин; імуностимулятори; лікувальний корм для тварин 

Інші торговельні марки цього власника