Заявка на торговельну марку № m201705103 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201705103: говорять, що у мене золоті руки.; я завжди відповідаю, що справа не тільки в руках, а і в роках.; зроблено на совість, перевірено часом.
(210)
Номер заявки
m201705103
(220)
Дата подання заявки
10.03.2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування діяльністю артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне тестування для відбирання персоналу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування передплати газет для інших; керування діяльністю готелів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; аудит підприємницької діяльності; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги секретарів; стенографування; пошук спонсорів; послуги агентств працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; орендування рекламного місця; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; прокат фотокопіювальних машин; послуги з фотокопіювання; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки