Свідоцтво на торговельну марку № 292082 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292082 (заявка m201902360): друзья турагенство
(111)
Номер свідоцтва
292082
(210)
Номер заявки
m201902360
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.02.2029
(220)
Дата подання заявки
04.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Міщенко Ірина Анатоліївна;
Вул. Куликівська, 47, кв. 9, м. Харків, 61002 (UA)

(732)
Власники

Міщенко Ірина Анатоліївна;
Вул. Куликівська, 47, кв. 9, м. Харків, 61002 (UA)

(750)
Адреса для листування

Міщенко Ірина Анатоліївна;
Вул. Куликівська, 47, кв. 9, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Влаштовування круїзів; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; замовляння квитків для подорожей; пасажирське перевезення; перевезення подорожуючих; повітряне перевезення; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; супроводжування подорожуючих; транспортні послуги для екскурсійних турів; фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях