Свідоцтво на торговельну марку № 247950 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 247950 (заявка m201610629): genesis; part of something bigger
(111)
Номер свідоцтва
247950
(210)
Номер заявки
m201610629
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.05.2026
(220)
Дата подання заявки
16.05.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2018, бюл. № 19/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій; зелений;

(731)
Заявники

Кужельний Микола Олексійович;
Вул. Пушкінська, 21, кв. 57, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Кужельний Микола Олексійович;
Вул. Пушкінська, 21, кв. 57, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Збирання коштів на благодійність; фінансові послуги благодійних фондів; фінансові послуги благодійних організацій; інвестування коштів для благодійних цілей; послуги щодо прийняття грошових благодійних внесків; збирання грошових пожертв на благодійні цілі і збирання благодійних коштів для третіх осіб; надавання грошових субсидій благодійним організаціям; надавання інформації з питань залучання коштів для благодійних цілей; послуги з надавання фінансової допомоги громадським та благодійним організаціям; фінансове спонсорство громадських та благодійних заходів 

Кл.45:

Персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 235267 (заявка m201611217): gen; go eco network
*235267 m201611217
Свідоцтво торговельну марку № 261084 (заявка m201713230): elizabeth pearl
*261084 m201713230