Свідоцтво на знак № 187810 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187810 (заявка m201304668): askold; best quality; noble tea; а
(111)
Номер свідоцтва
187810
(210)
Номер заявки
m201304668
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
20.03.2023
(220)
Дата подання заявки
20.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2014, бюл. № 13/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СолоМія»;
Вул. Червоноармійська, 143/2, м. Київ, 01050 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СолоМія»;
Вул. Червоноармійська, 143/2, м. Київ, 01050 (UA)

(750)
Адреса для листування

Хазін Михайло Семенович;
Вул. Тимошенка, 2 Г, кв. 96, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фіточаї 

Кл.30:

Чай; напої на основі чаю; чай холодний; чай-глясе 

Кл.35:

Реклама; сприяння продажеві (посередництво); демонстрування товарів; агентства комерційного інформування; керування справами; ділове адміністрування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; розповсюджування зразків; оформляння вітрин; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) 

Інші торговельні марки цього власника