Свідоцтво на торговельну марку № 124231 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 124231 (заявка m200904934): а - мега тур; мегатур; туристична агенція; a; typ
(111)
Номер свідоцтва
124231
(210)
Номер заявки
m200904934
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
01.05.2019
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.04.2019
(220)
Дата подання заявки
30.04.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2010, бюл. № 11/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

оранжевий; блакитний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Перепелична Мирослава Борисівна;
Вул. Пирогова, 76 А, кв. 24, м. Вінниця, 21037 (UA)

(732)
Власники

Перепелична Мирослава Борисівна;
Вул. Пирогова, 76 А, кв. 24, м. Вінниця, 21037 (UA)

(740)
Довірена особа

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21100

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21100 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Влаштовування подорожей; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); пасажирське перевозіння; посередництво у перевозінні; перевозіння подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; посередництво у фрахтуванні