Заявка на торговельну марку № m200713228 fbПоширити

Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200713228: візантія; візаnтія
(210)
Номер заявки
m200713228
(220)
Дата подання заявки
10.08.2007
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; імпортно-експортні операції; консультування для споживачів (комерційна інформація і) - [центри підтримки споживачів]; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування в одному місці, в інтересах споживачів, асортименту промислових товарів, яке дозволяє зручним чином оглядати та купувати ці товари в місцях оптової та роздрібної торгівлі 

Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будування портів; будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; вантажопідіймачі (встановлювання і лагодження -); вивіски (фарбування і лагодження); встановлювання дверей і вікон; встановлювання і лагодження ліфтів; водогінні роботи; газопровідні роботи; герметизація будівель (споруд); зносіння будівель; інформування щодо споруджування; клепання; конторське устаткування (встановлювання, технічне доглядання і лагодження -); котли парові (чищення і лагодження); крани (споруджувальна техніка) наймання (прокат); кухонне устаткування (встановлювання); машини і механізми (встановлювання, технічне доглядання і лагодження -); мулярство; мурування; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); опалювальне устатковання (встановлювання і лагодження -); очищання будівель (зовні); очищання будівель всередині; печі (встановлювання і лагодження -); підводне споруджування; повітря (встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання -); пожежна сигналізація (встановлювання і лагодження -); покрівельні роботи; послуги сажотрусів; протикрадіжна сигналізація (встановлювання і лагодження -); риштування (встановлювання риштовання]; споруджувальна техніка (наймання (прокат] -); споруджування (інформування щодо -); споруджування *; споруджування заводів, фабрик; телефони (встановлювання і лагодження -); технічне доглядання басейнів; тинькування; фарбування будівель [всередині і зовні]; холодильне устаткування (встановлювання і лагодження -); чищення вікон; шпалерні роботи 

Кл.42:

Архітектура (послуги щодо -); архітектурне консультування; будівельне про-екту-вання; вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги]; дизайн промисловий; експертування; знімання топографічне; наземне знімання; оформляння образотворче; пакування (дизайн -) [послуги]; промисловий дизайн; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 129558 (заявка m200905397): militarist; military games
*129558 m200905397
Свідоцтво торговельну марку № 292240 (заявка m201907270): м-тас; м тас; m-tac; m tac
*292240 m201907270
Свідоцтво торговельну марку № 65697 (заявка 20040707754): мілітарист; військові ігри
*65697 20040707754
Свідоцтво торговельну марку № 166018 (заявка m201119350): мілітарист
*166018 m201119350
Свідоцтво торговельну марку № 104043 (заявка m200713870): в; b
*104043 m200713870
Свідоцтво торговельну марку № 208703 (заявка m201508777): m-tac; м-тас
*208703 m201508777
Свідоцтво торговельну марку № 42656 (заявка 2002108563): візантія
*42656 2002108563
Свідоцтво торговельну марку № 238308 (заявка m201612569): s-armor
*238308 m201612569
Свідоцтво торговельну марку № 163937 (заявка m201118996): militarist
*163937 m201118996
Свідоцтво торговельну марку № 238309 (заявка m201612570): s
*238309 m201612570
Свідоцтво торговельну марку № 232902 (заявка m201707983): м-тас; m-tac
*232902 m201707983
Свідоцтво торговельну марку № 151082 (заявка m201114468): милитарист
*151082 m201114468

Схожі торговельні марки