Свідоцтво на торговельну марку № 137766 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 137766 (заявка m200917726): edge-core; powered by accton
(111)
Номер свідоцтва
137766
(210)
Номер заявки
m200917726
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.12.2019
(151)
Дата реєстрації знака
26.04.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.12.2019
(220)
Дата подання заявки
29.12.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.04.2011, бюл. № 8/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний; білий;

(731)
Заявники

Мірзаєв Андрій Надірович;
Вул. Ковтуна, ###, кв. ###, м. Харків, 61036 (UA)

(732)
Власники

Мірзаєв Андрій Надірович;
Вул. Ковтуна, ###, кв. ###, м. Харків, 61036 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Серюгіна Алла Сергіївна;
Вул. Павлика Морозова, 2, кв. 12, м. Харків, 61108

(750)
Адреса для листування

Серюгіна Алла Сергіївна;
А/с 2095, м. Харків, 61108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Акустичні пристрої зв'язку; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; високочастотна апаратура; відеотелефони; відповідачі телефонні; волоконні оптичні жильники (кабелі); головні процесові блоки (процесори); електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; звукопередавальні апарати; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; звукопроводи; кінцеві муфти (електричні); коаксіальні жильники (кабелі); комутаційні електричні апарати; мікропроцесори; муфти з'єднувальні до кабелів (жильників) електричних; оптичні волокна (світловоди); переговорна апаратура (внутрішня); передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; переносні телефони; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; проводка електрична; пульти керування електричні; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; телеграфні апарати; телеграфні проводи; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні трубки (слухавки); факсимільні апарати; фототелеграфні апарати. 

Кл.35:

Демонстрування товарів; досліджування ринкове; імпортно-експортні агентства; оцінювання ділове; рекламування; розвідування ділове; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 137740 (заявка m200917169): тек; dray tek
*137740 m200917169