Свідоцтво на торговельну марку № 182025 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 182025 (заявка m201316109): велмарт
(111)
Номер свідоцтва
182025
(210)
Номер заявки
m201316109
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2014
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
01.06.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2023
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
05.09.2033
(220)
Дата подання заявки
05.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2014, бюл. № 3/2014
(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «Рітейл Груп»;
Залізничне шосе, ###, м. Київ, 01103 (UA)

(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Максим Павлович;
Вул. Оболонська, 29, оф. 001, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Коваль М.П.;
Вул. Оболонська, 29, оф. 001, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); навчання в академіях; атестування (освіта); парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; послуги звіринців (зоопарків); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) іграшок; послуги щодо ігор на гроші; наймання (прокат) ігрового обладнання; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); інформування щодо розваг; послуги казино (азартні ігри); каліграфічні послуги; караоке-послуги; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; послуги спортивно-оздоровчих клубів; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; створювання музичних творів; мюзик-холи; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; служба новин; наймання (прокат) стадіонного обладдя; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; пансіони, школи-інтернати; послуги з усного перекладання; послуги перекладачів; перепідготовляння професійне; наймання (прокат) підводного споряддя; влаштовування показів мод з розважальною метою; попереднє замовляння місць на видовища; послуги персональних тренерів (фітнес); наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; проводіння фітнес-класів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; послуги театральних кас (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних роликів; фотографування; фоторепортажі; цирки. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 323225 (заявка m202026494): велмарт; гарант низьких цін
*323225 m202026494
Свідоцтво торговельну марку № 323222 (заявка m202026478): велетень низьких цін; велмарт
*323222 m202026478
Свідоцтво торговельну марку № 323224 (заявка m202026487): велетень низьких цін; велмарт
*323224 m202026487
Свідоцтво торговельну марку № 323223 (заявка m202026484): велмарт; гарант низьких цін
*323223 m202026484
Свідоцтво торговельну марку № 255465 (заявка m201713901): велмарт; вел март; велетень низьких цін
*255465 m201713901
Свідоцтво торговельну марку № 131221 (заявка m200914301): велмарт; велетень низьких цін!; mapt
*131221 m200914301
Свідоцтво торговельну марку № 255466 (заявка m201713906): велмарт; вел март; гарант низьких цін
*255466 m201713906

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 259372 (заявка m201705764): велмарі
*259372 m201705764
Свідоцтво торговельну марку № 320485 (заявка m202023127): велма
*320485 m202023127
Свідоцтво торговельну марку № 316836 (заявка m202001257): велма
*316836 m202001257
Свідоцтво торговельну марку № 27735 (заявка 2000072979): велма
*27735 2000072979
Свідоцтво торговельну марку № 4212 (заявка 49229д/SU): velma велма
*4212 49229д/SU
Свідоцтво торговельну марку № 250331 (заявка m201626852): веам; велм; beam
*250331 m201626852