Свідоцтво на торговельну марку № 292139 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292139 (заявка m201904202): hasp technology
(111)
Номер свідоцтва
292139
(210)
Номер заявки
m201904202
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.02.2029
(220)
Дата подання заявки
22.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; синій;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДІОН»;
Вул. Глибочицька, 72, оф. 328-329, м. Київ, 04655 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДІОН»;
Вул. Глибочицька, 72, оф. 328-329, м. Київ, 04655 (UA)

(740)
Довірена особа

Зайченко Вікторія Леонардівна (№ 329);
А/с 23, м. Київ, 02095

(750)
Адреса для листування

Зайченко Вікторія Леонардівна;
А/с 23, м. Київ, 02095 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Агар-агар; ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; акрилові смоли необроблені; активоване вугілля; активоване деревне вугілля; алкалоїди; альгінати на промислові потреби; аміак; амілацетат; антиоксиданти для використання у промисловому виробництві; антистатики, крім призначених на побутові потреби; ацетати (хімікати); ацетон; бактерициди енологічні (хімічні препарати для використання у виробництві вина); бензен; бензойна кислота; бензол; борна кислота на промислові потреби; борошно з тапіоки на промислові потреби; борошно на промислові потреби; бром на хімічні потреби; вибілювальні препарати на промислові потреби; водень; вуглеводи; в'яжучі речовини для бетону; в'яжучі речовини ливарні; гази-пропеленти для аерозолів; газопоглиначі (хімічно активні речовини); галат бісмуту основний; гелій; гідразин; гідрати; гідроксид алюмінію; гіпосульфіти; глинозем; гліколь; гліцериди; гліцерин на промислові потреби; глутамінова кислота на промислові потреби; глюкоза на промислові потреби; глюкозиди; графен; гуміарабік на промислові потреби; гур'юновий бальзам для використання у виробництві лаків; декстрин (шліхта); деревинна маса; деревний спирт; детергенти для використання у виробничих процесах; диспергатори нафти; диспергатори олій та масел; дисперсні системи пластмас; діастаза на промислові потреби; діатомова земля; діоксид мангану; діоксид титану на промислові потреби; діоксид цирконію; доломіт на промислові потреби; допоміжні рідини для використання з абразивами; дубильна деревина; дубильна кислота; дубильна кора; дубильні речовини; емалебарвильні хімікати; емульгатори; ензими на промислові потреби; ензимні препарати на промислові потреби; епоксидні смоли необроблені; ербій; естери целюлози на промислові потреби; естери; етан; етери; желатин на промислові потреби; жирні кислоти; закис азоту; зволожувальні препарати для використання при вибілюванні; зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні; змочувальні препарати для використання при вибілюванні; змочувальні препарати для використання при забарвлюванні; змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості; зневоджувальні препарати на промислові потреби; знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах; ізотопи на промислові потреби; іонообмінники (хімікати); ітербій; ітрій; їдкі луги; йод на промислові потреби; йод на хімічні потреби; йодатна кислота; йодид алюмінію; йодиди лужних металів на промислові потреби; казеїн на промислові потреби; каїніт; калій; калій щавлевокислий; каліфорній; каломель (хлорид ртуті); кальцинована сода; камеді (клеючі препарати) на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; камфора на промислові потреби; каолін; карбід кальцію; карбід кремнію (сировина); карбіди; карболінеум для захисту рослин; карбонат кальцію; карбонат магнію; карбонат натрію; карбонати; карбюризатори (металургія); картопляне борошно на промислові потреби; касіопій (лютецій); каталізатори; катеху; каустики на промислові потреби; каустична сода на промислові потреби; квебрахо на промислові потреби; кетони; кислоти бензольного ряду; кислоти; кислототривкі хімічні суміші; кізельгур; клеї для апретування; клеї на промислові потреби; клейковина (клей), крім призначеної на канцелярські або побутові потреби; клейковина на промислові потреби; клеючі препарати на промислові потреби; колаген на промислові потреби; колодій; консерванти для гуми; кремній; крохмаль на промислові потреби; крохмальна паста (клеюча речовина), крім призначеної на канцелярські або побутові потреби; ксенон; ксилен; ксилол; лактоза на промислові потреби; лампова сажа на промислові потреби; лантан; лецитин (сировина); лецитин на промислові потреби; лимонна кислота на промислові потреби; літій; луги; лужні метали; лужноземельні метали; магнезит; магнітні рідини на промислові потреби; манганат; мастики олійні (замазки); матеріали для паяння твердими припоями; метилбензен; метилбензол; метиловий етер; мило (металеве) на промислові потреби; мінеральні кислоти; молочна кислота; мурашина кислота; надсірчана кислота; нанопорошки на промислові потреби; натрій; нафталін; неодим; окис барію; оксалати; оксалатна кислота; оксид кобальту на промислові потреби; оксид літію; оксид ртуті; оксид свинцю; оксид сурми; оксид урану; оксид хрому; олеїнова кислота; олівін (силікатний мінерал); основи (хімічні препарати); паперова маса; пектин на промислові потреби; перборат натрію; перекис водню на промислові потреби; перкарбонати; персульфати; перхлорати; підсмольна вода (деревний оцет); пікринова кислота; піноутворювачі для бетону; пірогалова кислота; плавикова кислота; пластизолі; пластифікатори; пластмаси необроблені; побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; полімерні смоли необроблені; поташ; поташ водний; похідні бензену; похідні целюлози (хімікати); празеодим; препарати для видаляння клею; препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби; препарати для відокремлювання жирів; препарати для відокремлювання та відклеювання; препарати для відпалювання металів; препарати для вулканізування; препарати для гальванізування; препарати для знімання шпалер; препарати для надавання вогнетривкості; препарати для надавання прозорості; препарати для прояснювання; препарати для термообробляння металів; препарати з тваринного вуглецю; прискорювачі вулканізування; продукти дистилювання деревного спирту; прометій; промислові хімікати; протеїни для використання у промисловому виробництві; речовини для зміцнювання вапняку; речовини для матування; речовини для нейтралізування отруйних газів; речовини для пом'якшування на промислові потреби; речовини для протравлювання металів; речовини-глушники для емалей; речовини-глушники для скла; риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби; розчини для гальванізування; розчини для ціанотипії; розчини солей срібла для сріблення; розчини соляної кислоти; розчинники для лаків; розчинники клеїв; ртуть; рубідій; сажа газова на промислові потреби; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; саліцилова кислота; самарій; сахарин; себацинова кислота; селен; селітра; селітровий папір; силікат алюмінію; силікати; синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел; синтетичні смоли необроблені; сіль необроблена; сірка; сірчана кислота; сірчаний етер; сірчиста кислота; скандій; склеювальні речовини для лагодження розбитих речей; скло рідке (розчинне); солі (хімічні препарати); солі для забарвлювання металів; солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів; солі дорогоцінних металів на промислові потреби; солі заліза; солі золота; солі кальцію; солі лужних металів; солі на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); солі рідкісноземельних металів; солі ртуті; солі хрому; солодові білки; соляна кислота; спирт; сполуки барію; сполуки плавикового шпату; стверджені гази на промислові потреби; стеаринова кислота; стронцій; сульфат барію; сульфат міді (мідний купорос); сульфати; сульфід сурми; сульфіди; сульфімід бензойної кислоти; сульфонові кислоти; сурма; сухий лід (діоксид вуглецю); талій; тальк (силікат магнію); танін; тваринне вугілля; тваринний білок (сировина); тваринний вуглець; телур; тербій; тетрахлорид ацетилену; тетрахлориди; тетрахлорметан; технецій; тимол на промислові потреби; титаніт; тіокарбонілід; толуол; торій; тулій; фенол на промислові потреби; ферменти на хімічні потреби; фермій; фероціаніди; фільтрувальні матеріали з мінеральних речовин; фільтрувальні матеріали з необроблених пластмас; фільтрувальні матеріали з рослинних речовин; фільтрувальні матеріали з хімічних препаратів; флавоноїди (фенольні сполуки) на промислові потреби; флокулянти; флюси для паяння м'якими припоями; флюси для паяння твердими припоями; формальдегід на хімічні потреби; формувальний пісок; фтор; хімікати для вибілювання воску; хімікати для вибілювання жирів; хімікати для виробництва емалей, крім пігментів; хімікати для виробництва пігментів; хімікати для виробництва фарб; хімікати для відокремлювання масел; хімікати для забарвлювання скла; хімікати для зварювання; хімікати для знебарвлювання олій та масел; хімікати для матування скла; хімікати для розріджування крохмалю (відклеювальні речовини); хімікати для яскравлення барв на промислові потреби; хімікати, що запобігають конденсуванню; хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми; хімічні інтенсифікатори для паперу; хімічні препарати для конденсування; хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь; хлор; хлорати; хлоргідрати; хлорид алюмінію; хлорид амонію; хлорид кальцію; хлорид магнію; хлорид паладію; хлориди; холева кислота; холодоагенти; хромати; хромова кислота; хромові галуни; хромові солі; цвіт сірковий на хімічні потреби; цезій; целюлоза; церій; цимол; чорнильні горішки; шліхтувальні препарати; шпінель (оксидний мінерал); штучні смоли необроблені; хімікати для просочування текстилю; хімікати для просочування полімерні 

Кл.2:

Азбестові фарби; алізаринові барвники; алюмінієві порошки для фарбування; алюмінієві фарби; анілінові барвники; аннато (забарвлювальна речовина); барвники; бітумні лаки; вогнетривкі фарби; глазурі (фарби, політури); ґрунтовки; гумігут для фарбування; гумілак; друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (лаки); емалі для фарбування; забарвлювальні речовини; загусники для фарб; зв'язувальні речовини для фарб; камеді-смоли; канадський бальзам; каніфоль; клейові фарби; копал; копаловий лак; лаки; мастики (природні смоли); морилки для деревини; необростаючі фарби; пігменти; покриття (фарби); покриття для деревини (фарби); покриття для руберойду (фарби); покриття для толю (фарби); покриття, що запобігають нанесенню графіті (фарби); політури; препарати проти іржавіння; препарати, що запобігають тьмянінню металів; природні смоли необроблені; протрави для деревини; протрави; розріджувачі для політур; розріджувачі для фарб; розчини для білення; сажа (забарвлювальна речовина); сажа газова (пігмент); сажа лампова (пігмент); сандарак; свинцеве білило; свинцевий глет; свинцевий сурик; сикативи (сушильні препарати) для фарб; скипидар (розріджувач для фарб); склеювальні речовини для фарб; сумах для лаків; темперні фарби; фарби; фарбові латки переміщувальні; фіксативи (лаки); фустин (забарвлювальна речовина); шелак; японський лак; полімерні фарби; ґрунтовки полімерні; лаки полімерні; протрави полімерні 

Кл.19:

Азбестові будівельні розчини; азбестоцемент; алебастр; армувальні матеріали неметалеві будівельні; асфальт; балки неметалеві; бетон; бетонні будівельні елементи; бітуми; бітумні матеріали будівельні; будівельний камінь; будівельний папір; будівельні матеріали неметалеві; бутовий камінь; вапно; вапняк; вапняковий камінь; вапняковий мергель; вогнетривка цегла; вогнетривкі цементні покриття; гіпс (будівельний матеріал); глина; гравій; граніт; деревина, напівоброблена; дерев'яні підлогові дошки; дерев'яні покрівельні панелі; дорожні покриття неметалеві; камінь; кам'яновугільна смола; картон будівельний; картон з деревинної маси будівельний; кварц; конструкційні матеріали неметалеві; корок агломерований будівельний; крейда необроблена; кремнезем (кварц); ксилоліт; лісоматеріали будівельні; магнезійний цемент; макадам (щебінь); мармур; матеріали для будування і покривання доріг; матеріали для внутрішнього облицювання неметалеві будівельні; матеріали для зовнішнього облицювання неметалеві будівельні; матеріали для покривання доріг; накладки для гідроізоляції неметалеві будівельні; настили неметалеві; олівін будівельний; паркет; паркетні дошки; підлоги неметалеві; пісок, крім формувального; піщаник будівельний; плитка неметалева будівельна; плитка підлогова неметалева; плиткове підлогове покриття неметалеве; повсть будівельна; покриття (будівельні матеріали); порфір (камінь); розчини будівельні; сітка штукатурна неметалева; скло будівельне; скло ізоляційне будівельне; сланець; сланцевий порошок; смола; цегла; цемент; шамот (вогнетривкий матеріал); штукатурка; штучний камінь; полімерцемент; полімербетон; підлоги наливні полімерні неметалеві 

Інші торговельні марки цього власника