Свідоцтво на торговельну марку № 17527 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 17527 (заявка 96123068): komtekc; комтекс comtex
(111)
Номер свідоцтва
17527
(210)
Номер заявки
96123068
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
29.12.2006
(151)
Дата реєстрації знака
15.12.2000
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.12.2006
(220)
Дата подання заявки
28.12.1996
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.12.2000, бюл. № 7/2000
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Гавриловій Л. П.;
###, м. Одеса-###, п/с 39 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Отправка телеграмм; передача сообщений; связь телеграфная; связь телефонная; передача телеграмм; телекс (обслуживание); телефонное обслуживание. 

Кл.42:

Консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями).