Свідоцтво на торговельну марку № 269540 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 269540 (заявка m201728245): world-check; world check; снеск
(111)
Номер свідоцтва
269540
(210)
Номер заявки
m201728245
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.12.2027
(220)
Дата подання заявки
13.12.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2020, бюл. № 1/2020
(731)
Заявники

Файненшнл енд Ріск Організейшн Лімітед (Financial & Risk Organization Limited);
Файв Канада Сквер, Канері-Уорф, Лондон, Е14 5AQ, Велика Британія (Five Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AQ, United Kingdom) (GB)

(732)
Власники

Файненшнл енд Ріск Організейшн Лімітед (Financial & Risk Organization Limited);
Файв Канада Сквер, Канері-Уорф, Лондон, Е14 5AQ, Велика Британія (Five Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AQ, United Kingdom) (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення (завантажне або таке, що постачається в режимі реального часу); комп'ютерне програмне забезпечення для аналізування даних; комп'ютерне програмне забезпечення для пошуку даних; комп'ютерне програмне забезпечення для інтелектуального аналізування даних або для аналізування,; збирання,; пошуку,; індексування,; отримання доступу,; побудови сховищ даних,; зберігання або управління даними та базами даних,; в тому числі даними та базами даних ділової та фінансової інформації та в тому числі нових звітів; комп'ютерне програмне забезпечення для електронних публікацій (завантажних); бази даних записані або завантажні; електронні публікації записані або завантажні; електронні публікації, завантажні з мережі Інтернет або з баз даних; електромагнітні та оптичні носії інформації записані; килимки під комп'ютерні мишки; окуляри від сонця; пристрої для сканування даних та деталі та складові частини до них; зчитувачі паспортів (обладдя для обробляння інформації) та деталі та складові частини до них 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; ділове адміністрування; офісні роботи; надавання бухгалтерських послуг; надавання послуг з аудиту; оцінювання підприємницької діяльності; ділові послуги; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; аналізування комерційних ризиків, крім фінансового аналізування; аналізування підприємницьких ризиків, крім фінансового аналізування; розслідування у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; послуги з інформування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; збирання даних, в тому числі статистичних даних; структурування даних (офісні роботи); статистичне аналізування; комерційне інформування; статистичне інформування; послуги агентств комерційного інформування; складання звітів з аудиторської перевірки підприємницької діяльності; інформування щодо вищезазначених послуг 

Кл.36:

Страхування; обмінювання грошей; електронне переказування коштів; операції з нерухомим майном; фінансові послуги; аналізування фінансове, в тому числі аналізування фінансових ризиків; фінансове досліджування; фінансове консультування; фінансове інформування; аналізування фінансової інформації (фінансові послуги); надання фінансової інформації щодо баз даних, що містять фінансову інформацію; фінансове інформування, а саме надавання фінансових звітів; фінансове експертування діяльності організацій (фінансові послуги); інформування щодо вищезазначених послуг 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; телекомунікаційні послуги, що надаються за допомогою веб-сайтів і порталів в мережі Інтернет; послуги з консультування щодо телекомунікацій; надавання доступу до комп'ютерних баз даних; інформування щодо вищезазначених послуг 

Кл.41:

Освітні послуги; організовування семінарів; публікування інформаційних бюлетенів; послуги репортерів з надавання новин; послуги репортерів щодо новинної журналістики; послуги репортерів зі складання поточних новин; послуги репортерів з надавання новин та інформації про поточні події, що надаються в режимі реального часу з інтернету або з комп'ютерної бази даних; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; написання текстів, крім рекламних, для розміщування веб-сайтів; інформування щодо вищезазначених послуг 

Кл.42:

Розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних баз даних; розробляння програмного забезпечення для отримання доступу та обробляння баз даних; послуги інтелектуального аналізування даних; послуги з проектування систем для зберігання даних; послуги із захисту інформації (комп'ютерної безпеки); встановлювання та обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, в тому числі апаратно реалізованого програмного забезпечення; послуги з комп'ютерного програмування; лізинг (наймання або прокат) комп'ютерних баз даних; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; науково-технологічні послуги з надавання технологічних звітів; комп'ютерні досліджування в техніці; комп'ютерні наукові досліджування; науково-технологічні досліджування документів; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); прокат веб-сайтів; надавання комп'ютерних баз даних, що містять комерційну або ділову інформацію; надавання комп'ютерного програмного забезпечення (незавантажного); інформування щодо вищезазначених послуг 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з правових досліджувань; аналізування юридичних ризиків (юридичні послуги); юридичні послуги щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом; юридичні послуги з проведення розслідувань; консультування щодо безпеки та аналізу ризиків (юридичні послуги); послуги служби безпеки з перевірки біографії, дослідження і розслідування, в тому числі при прийомі на роботу; послуги з ідентифікації та перевірки, а саме забезпечення перевірки автентичності ідентифікації особистості (послуги служби безпеки); юридичне експертування діяльності організацій; інформування щодо вищезазначених послуг