Свідоцтво на торговельну марку № 283154 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 283154 (заявка m201823793): windo l'viv; windo lviv
(111)
Номер свідоцтва
283154
(210)
Номер заявки
m201823793
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.10.2028
(220)
Дата подання заявки
11.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2020, бюл. № 18/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

помаранчевий;

(731)
Заявники

Кожевніков Сергій Вікторович;
Вул. Павлівська, 18, кв. 56, м. Київ, 01054 (UA)

(732)
Власники

Кожевніков Сергій Вікторович;
Вул. Павлівська, 18, кв. 56, м. Київ, 01054 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кожевніков Сергій Вікторович;
Вул. Павлівська, 18, кв. 56, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших 

Кл.41:

Влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 283155 (заявка m201823794): wt; window technologies; оконные технологии
*283155 m201823794
Свідоцтво торговельну марку № 294416 (заявка m201903834): wt
*294416 m201903834