Свідоцтво на торговельну марку № 334949 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 334949 (заявка m202119205): toffee dekonte
(111)
Номер свідоцтва
334949
(210)
Номер заявки
m202119205
(151)
Дата реєстрації знака
05.07.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.08.2031
(220)
Дата подання заявки
10.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
01.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.07.2023, бюл. № 27/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; світло-коричневий; коричневий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «КОНТІ»;
Вул. Козацька, ###, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Карамелі (солодощі); карамелі (цукерки); помадки (кондитерські вироби); цукерки; шоколад. 

Інші торговельні марки цього власника