Свідоцтво на торговельну марку № 174679 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 174679 (заявка m201213848): укрсвітло
(111)
Номер свідоцтва
174679
(210)
Номер заявки
m201213848
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.08.2022
(220)
Дата подання заявки
10.08.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2013, бюл. № 16/2013
(731)
Заявники
(732)
Власники

Семененко Володимир Віталійович;
Вул. Андрія Малишка, буд. 11, кв. 71, м. Київ, 02206 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, буд. 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Т.П.;
Вул. Кадетський Гай, буд. 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для освітлювання; абажури; тримачі до абажурів; ліхтарі до автомобілів; протизасліпові пристрої до автомобілів (лампові обладунки); акваріумні лампи; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для повітря; велосипедні ліхтарі; вибухобезпечні лампи; відбивачі (рефлектори) лампові; вугільні електроди до дугових ламп; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; джерела спалахового світла; дугові лампи; електричні лампи; китайські ліхтарики; китайські ліхтарики святкові; лабораторні лампи; лабораторні пальники; пальники до ламп; плафони на лампи; лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампи розжарові електричні; лампове скло; лампові трубки скляні; лампові цоколі; лампочки електричні до новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі до транспортних засобів; ліхтарі кишенькові; ліхтарі кишенькові електричні; ліхтарі на стояки; ліхтарі світильні; люстри; магнієві нитки до світильних приладів; мотоциклетні ліхтарі; патрони до електричних ламп; підводні світильники; плафони (настельні світильники); світильні системи до повітряних транспортних засобів; лампи до проекційних апаратів; прожектори (сигнальні вогні, факели); протизасліпові пристрої до транспортних засобів (лампові обладунки); світильники (лампи); світильні апарати до транспортних засобів; світильні апарати і устатковання; світильні лампи; світлодіоди (LED) освітлювальних приладів; світлорозсіювачі; фари до транспортних засобів; трубки світиві (люмінесцентні); ультрафіолетові лампи, крім лікарських (медичних); фари до автомобілів; шахтарські лампи. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів, у тому числі устатковання для освітлювання; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів, у тому числі устатковання для освітлювання, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів, у тому числі устатковання для освітлювання, та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво) товарів, у тому числі устатковання для освітлювання; телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів, у тому числі устатковання для освітлювання, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 308587 (заявка m201926696): arto lumo
*308587 m201926696

Схожі торговельні марки