Свідоцтво на торговельну марку № 295700 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295700 (заявка m201916588): dk; дк; +
(111)
Номер свідоцтва
295700
(210)
Номер заявки
m201916588
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.07.2029
(220)
Дата подання заявки
03.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний;

(731)
Заявники

Золотарьов Олександр Іванович;
Вул. Новоолександрівська, 54 А, корп. 4, кв. 13, м. Харків, 61033 (UA)

(732)
Власники

Золотарьов Олександр Іванович;
Вул. Новоолександрівська, 54 А, корп. 4, кв. 13, м. Харків, 61033 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Носовицька М. В.;
А/с 7399, м. Харків, 61057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; послуги альтернативної медицини; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги психологів; послуги телемедицини; терапевтичні послуги; фізіотерапія 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 287645 (заявка m201830593): dk vet; дк; +
*287645 m201830593