Свідоцтво на торговельну марку № 153564 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 153564 (заявка m201104266): срібні джерела
(111)
Номер свідоцтва
153564
(210)
Номер заявки
m201104266
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.03.2021
(220)
Дата подання заявки
21.03.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2012, бюл. № 6/2012
(731)
Заявники

Дмитриченко Микита Ігорович;
Просп. К. Маркса, 94 А, кв. 20, м. Дніпропетровськ, 49038 (UA)

(732)
Власники

Дмитриченко Микита Ігорович;
Просп. К. Маркса, 94 А, кв. 20, м. Дніпропетровськ, 49038 (UA)

(750)
Адреса для листування

Пічко Р. С.;
Вул. Косіора, 10, кв. 67, м. Дніпропетровськ, 49051 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Безалкогольні напої; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; газовані води; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння мінеральних вод; мінеральні води (напої); складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); шербети (напої); яблучний сік 

Схожі торговельні марки