Свідоцтво на торговельну марку № 302082 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302082 (заявка m201921345): q-test
(111)
Номер свідоцтва
302082
(210)
Номер заявки
m201921345
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Степанов Олексій Анатолійович;
Вул. Павлова, 23, смт Високий, Харківський р-н, Харківська обл., 62459 (UA)

(732)
Власники

Степанов Олексій Анатолійович;
Вул. Павлова, 23, смт Високий, Харківський р-н, Харківська обл., 62459 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Соклаков Антон Олександрович;
А/с 11451, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; хімікати, що використовуються для аналізування матеріалів, зокрема для їх неруйнівного тестування; антистатики, крім призначених на побутові потреби; діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; речовини для матування у вигляді спреїв для нанесення на поверхні деталей; противідблискові засоби для нанесення на поверхні деталей (хімічні речовини) 

Схожі торговельні марки