Заявка на торговельну марку № m201722430 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201722430: media; медіа холдинг; 33
(210)
Номер заявки
m201722430
(220)
Дата подання заявки
09.10.2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; влаштовування виставок на комерційні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні потреби; допомога в керуванні справами; записування повідомлень; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; послуги з огляду преси; передплачування телекомунікаційних послуг для інших 

Кл.38:

Агентства новин (інформаційні агентства); прокат апаратури для пересилання повідомлень; інформування щодо телекомунікаційних послуг; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); телевізійне транслювання; радіотранслювання; послуги телеконференцзв'язку 

Кл.41:

Створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів, крім рекламних; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення концертів; готування радіо- і телевізійних програм; інформування щодо дозвілля (відпочинку); розважальні послуги; наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); мікрофільмування; забезпечування устаткованням для відпочинку; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; радіопередачі розважальні; служба новин (послуги репортерів); послуги студій записування; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів, крім рекламних