Свідоцтво на знак № 283382 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 283382 (заявка m201827228): confoam; с
(111)
Номер свідоцтва
283382
(210)
Номер заявки
m201827228
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
19.11.2028
(220)
Дата подання заявки
19.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2020, бюл. № 18/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; сріблястий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАНФОМ»;
Вул. Новопромислова, 7, м. Вишгород, Київська обл., 07300 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАНФОМ»;
Вул. Новопромислова, 7, м. Вишгород, Київська обл., 07300 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАНФОМ»;
Вул. Новопромислова, 7, м. Вишгород, Київська обл., 07300 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.2:

Емалі (лаки); емалі для фарбування; клейові фарби; покриття (фарби); покриття для деревини (фарби); розріджувачі для політур; розріджувачі для фарб. 

Кл.17:

Звукопоглинальні матеріали; ізоляційні матеріали; матеріали для герметизації щілин; матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню; пластмаси напівоброблені; речовини для ізолювання будівель від вологи; синтетичні смоли напівоброблені; штучні смоли напівоброблені; теплоізоляційні матеріали; ущільнювальні сполуки для стиків.