Свідоцтво на торговельну марку № 337492 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337492 (заявка m202123383): zelenok
(111)
Номер свідоцтва
337492
(210)
Номер заявки
m202123383
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.09.2031
(220)
Дата подання заявки
29.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
11.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

помаранчевий; жовтий; зелений;

(731)
Заявники

Борейко Валентин Іванович;
Вул. Спортивна, ###, с. Кадиївці, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32345 (UA)

(732)
Власники

Борейко Валентин Іванович;
Вул. Спортивна, ###, с. Кадиївці, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32345 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Штанько Вячеслав Анатолійович;
А/с В-263, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; виписування рахунків; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; керування діяльністю вільнонайманих працівників; маркетинг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну рекламну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах. 

Кл.44:

Вирощування рослин; доглядання газонів; знищування бур'янів; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; компонування квітів; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; плодівництво; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з відновлювання лісів; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги щодо аквакультури; прокат сільськогосподарського обладнання; садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу. 

Схожі торговельні марки