Свідоцтво на знак № 195560

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 195560 (заявка m201412135): ток; tok; т.ок; t.ok

195560

m201412135

12.01.2015

28.08.2024

28.08.2014

12.01.2015, бюл. № 1/2015

Самойлов Максим Олександрович;
Вул. Славгородська, 10, кв. 64, м. Київ, 02091 (UA)

Кондратюк Ігор Вікторович

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

 

Кл.39:

Транспорт; пакування (фасування) і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; буксирування; буксирування пошкоджених транспортних засобів; влаштовування морських подорожей; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водопостачання; водорозподіляння; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажувально-розвантажувальні роботи; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищене перевозіння коштовностей; зберігання товарів на складах; знімання з мілин суден; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; керування шлюзами; ламання криги; ліхтерні послуги; логістика транспортна; морське перевозіння; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) авіадвигунів; наймання (прокат) автобусів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; наймання (прокат) залізничних вагонів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) інвалідних візків; наймання (прокат) коней; наймання (прокат) літальних апаратів; наймання (прокат) морозильних камер; наймання (прокат) пасажирських залізничних транспортних засобів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів; обгортання товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння броньованим транспортом; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння меблів; перевозіння подорожувальників; перевозіння суднами вантажів; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги водіїв; послуги водно-прогулянкового транспорту; послуги з розливання в пляшки; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); послуги таксі; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; послуги щодо рятування майна; проводіння суден (лоцманські послуги); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; супроводжування подорожувальників; зберігання човнів; трамвайне перевозіння; трубопровідне переміщування; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; франкування пошти; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів 

Інші торговельні марки цього власника