Заявка на торговельну марку № m202103729 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202103729: золотий мікроскоп
(210)
Номер заявки
m202103729
(731)
Заявники

Богомолець Ольга Вадимівна (UA)

(740)
Довірена особа

Сопова Катерина Андріївна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.41:

Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; заочні курси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів*; організовування балів; організовування видовищ [послуги імпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; переклад усний; планування вечірок [розваги]; послуги артистів з розважання; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги клубів [розважальні або освітні]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; послуги перекладачів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня [розважання]; послуги фоторепортерів; практичне навчання [демонстрування]; представляння вистав наживо; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійна освіта; розважальні послуги; розмальовування обличчя на розважальні потреби; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування 

Кл.44:

Акушерські послуги; ветеринарна допомога; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; воскова депіляція; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; зоотерапія; імплантація волосся; консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; оздоровчі послуги спа-центрів; паліативна допомога; перукарські послуги; пірсинг; пластична хірургія; поради щодо дієт та раціонів харчування; послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; послуги будинків сестринського догляду; послуги візажистів; послуги громадських лазень; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з ароматерапії; послуги з сестринського догляду вдома; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги салонів краси; послуги санаторіїв; послуги саун; послуги соляріїв; послуги телемедицини; послуги турецьких лазень; послуги хоспісів; послуги центрів здоров'я; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо манікюру; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат медичного обладнання; прокат приладів для стайлингу волосся; прокат санітарного устатковання; прокат хірургічних роботів; реабілітація наркозалежних пацієнтів; стоматологічні послуги; татуювання; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; хіропрактика 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 272114 (заявка m201801934): телемедхаб
*272114 m201801934
Свідоцтво торговельну марку № 236462 (заявка m201610044): шорен фест; музика ф.шопена просто неба
*236462 m201610044
Свідоцтво торговельну марку № 186673 (заявка m201306946): аккорд меланомы - признаки перерождения родинки
*186673 m201306946
Свідоцтво торговельну марку № 252138 (заявка m201625521): братство медиків майдану; +
*252138 m201625521
Свідоцтво торговельну марку № 216904 (заявка m201506504): теледерм
*216904 m201506504
Свідоцтво торговельну марку № 186654 (заявка m201306590): громадська організація стоп! меланома
*186654 m201306590
Свідоцтво торговельну марку № 244745 (заявка m201618118): украинская ассоциация дерматоскопии, оптической и цифровой диагностики кожи
*244745 m201618118
Свідоцтво торговельну марку № 219749 (заявка m201507669): люди помогают людям
*219749 m201507669
Свідоцтво торговельну марку № 254360 (заявка m201707773): 80
*254360 m201707773
Свідоцтво торговельну марку № 186694 (заявка m201307095): асимметрия - если условная ось делит родинку на две неровные половинки; край - появление на нем неровностей или зазубринок; кровоточивость; окрас - любые изменения в окрасе, его неровномерность; размер - увеличение в ширину или в высоту; динамика - появление корочек, потеря кожного рисунка
*186694 m201307095
Свідоцтво торговельну марку № 252141 (заявка m201625524): +
*252141 m201625524
Свідоцтво торговельну марку № 236461 (заявка m201610043): chopinfest
*236461 m201610043
Свідоцтво торговельну марку № 178753 (заявка m201217570): замок радомисль; castle radomysl
*178753 m201217570
Свідоцтво торговельну марку № 216905 (заявка m201506505): telederm
*216905 m201506505
Свідоцтво торговельну марку № 244744 (заявка m201618116): ukrainian association of dermoscopy, optical and digital skin diagnostics
*244744 m201618116
Свідоцтво торговельну марку № 219750 (заявка m201507670): люди допомагають людям
*219750 m201507670
Свідоцтво торговельну марку № 219748 (заявка m201507668): people help the people
*219748 m201507668
Свідоцтво торговельну марку № 236463 (заявка m201610045): фестиваль шопена
*236463 m201610045
Свідоцтво торговельну марку № 186674 (заявка m201306948): акорд меланоми - ознаки переродження родимки; асиметрія - якщо умовна вісь ділить родимку на дві нерівні половинки; край - поява на ньому нерівностей чи зазубринок; окрас - будь-які зміни в окрасі. його нерівномірність; розмір - збільшення вшир або у висоту; динаміка - поява кірочок, кровоточивість, втрата волосся
*186674 m201306948
Свідоцтво торговельну марку № 283977 (заявка m201822530): золотий дерматоскоп
*283977 m201822530
Свідоцтво торговельну марку № 213147 (заявка m201412900): віртуальний госпіталь
*213147 m201412900
Свідоцтво торговельну марку № 184931 (заявка m201306848): uatd; ukrainian association of teledermatology; українська асоціація теледарматології; теледерматології
*184931 m201306848
Свідоцтво торговельну марку № 213148 (заявка m201412902): virtual hospital
*213148 m201412902
Свідоцтво торговельну марку № 269636 (заявка m201729756): зонт звільни охолоди накрий телефонуй
*269636 m201729756
Свідоцтво торговельну марку № 193340 (заявка m201319921): день меланомы
*193340 m201319921
Свідоцтво торговельну марку № 283976 (заявка m201822529): золотой дерматоскоп
*283976 m201822529
Свідоцтво торговельну марку № 244799 (заявка m201620948): via regia fest
*244799 m201620948
Свідоцтво торговельну марку № 252139 (заявка m201625522): братство медиків майдану; +
*252139 m201625522
Свідоцтво торговельну марку № 247087 (заявка m201628584): рушарт
*247087 m201628584
Свідоцтво торговельну марку № 193341 (заявка m201319922): день меланоми; меланомы
*193341 m201319922
Свідоцтво торговельну марку № 244743 (заявка m201618114): українська асоціація дерматоскопії, оптичної та цифрової діагностики шкіри
*244743 m201618114
Свідоцтво торговельну марку № 216906 (заявка m201506507): telehealth
*216906 m201506507
Свідоцтво торговельну марку № 216907 (заявка m201506508): телехелз
*216907 m201506508
Свідоцтво торговельну марку № 223067 (заявка m201517376): смард; служба мобільної аварійно-рятувальної допомоги; мобвльної
*223067 m201517376
Свідоцтво торговельну марку № 247088 (заявка m201628585): рушart; pa; ra; ра
*247088 m201628585
Свідоцтво торговельну марку № 283978 (заявка m201822531): golden dermatoscope
*283978 m201822531
Свідоцтво торговельну марку № 252140 (заявка m201625523): швидка медична допомога майдану; omnes salvos volumus; +
*252140 m201625523
Свідоцтво торговельну марку № 269859 (заявка m201801929): telemedhub
*269859 m201801929
Свідоцтво торговельну марку № 223068 (заявка m201517377): smard; service of mobile accident-rescue deliverance
*223068 m201517377
Свідоцтво торговельну марку № 247089 (заявка m201628586): rooshart
*247089 m201628586