Свідоцтво на торговельну марку № 325597 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 325597 (заявка m202102325): come back; с
(111)
Номер свідоцтва
325597
(210)
Номер заявки
m202102325
(151)
Дата реєстрації знака
21.09.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.02.2031
(220)
Дата подання заявки
05.02.2021
(441)
Дата публікації заявки
13.04.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.09.2022, бюл. № 38/2022
(731)
Заявники

Андрусишин Орест Ярославович;
Вул. Грушевського, ###, кв. ###, смт Рудне, Львівський р-н, Львівська обл., 79493 (UA)

(732)
Власники

Андрусишин Орест Ярославович;
Вул. Грушевського, ###, кв. ###, смт Рудне, Львівський р-н, Львівська обл., 79493 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ривюк М. І.;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; архітектурне консультування; випробовування матеріалів; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; моделювання одягу; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; послуги з хостингу вебсайтів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування інтер'єру; проєктування комп'ютерних систем; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн). 

Інші торговельні марки цього власника