Свідоцтво на торговельну марку № 333554 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333554 (заявка m202114090): prakaan
(111)
Номер свідоцтва
333554
(210)
Номер заявки
m202114090
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.06.2031
(220)
Дата подання заявки
10.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
09.07.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(731)
Заявники

Супер Брендс Компані Пте. Лтд.;
438 Александра Роуд, #05-01 Александра поінт, СІНГАПУР 119958 (SG)

(732)
Власники

Супер Брендс Компані Пте. Лтд.;
438 Александра Роуд, #05-01 Александра поінт, СІНГАПУР 119958 (SG)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Віскі; спиртні напої. 

Схожі торговельні марки