Свідоцтво на торговельну марку № 133124 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 133124 (заявка m200916965): ролада; r; z; 2
(111)
Номер свідоцтва
133124
(210)
Номер заявки
m200916965
(151)
Дата реєстрації знака
27.12.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
12.08.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.12.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.12.2029
(220)
Дата подання заявки
16.12.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.12.2010, бюл. № 24/2010
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Дяків Т. О.;
Вул. Чайковського, 17, м. Львів, 79000

(750)
Адреса для листування

Фірма «Формула»;
Вул. Чайковського, 17, м. Львів, 79000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг; взуття; наголовні убори 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах оптової і роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 291815 (заявка m201907728): marshal wolf; mw
*291815 m201907728
Свідоцтво торговельну марку № 117082 (заявка m200816348): rolada
*117082 m200816348
Свідоцтво торговельну марку № 25768 (заявка 2000030896): r
*25768 2000030896
Свідоцтво торговельну марку № 133125 (заявка m200916966): rolada; z; 2
*133125 m200916966