Свідоцтво на знак № 217574 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 217574 (заявка m201508568): аксотилін
(111)
Номер свідоцтва
217574
(210)
Номер заявки
m201508568
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2025
(220)
Дата подання заявки
11.06.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2016, бюл. № 19/2016
(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», генеральний директор Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини 

Інші торговельні марки цього власника