Свідоцтво на торговельну марку № 279862 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 279862 (заявка m201820235): аудит грунту
(111)
Номер свідоцтва
279862
(210)
Номер заявки
m201820235
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.08.2028
(220)
Дата подання заявки
30.08.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2020, бюл. № 14/2020
(731)
Заявники

Поліщук Віктор Валерійович;
Вул. Суворова, 27, м. Погребище, Вінницька обл., 22200 (UA)

(732)
Власники

Поліщук Віктор Валерійович;
Вул. Суворова, 27, м. Погребище, Вінницька обл., 22200 (UA)

(740)
Довірена особа

Шевченко Ігор Анатолійович (№ 439);
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азот; азотна кислота; азотні добрива; аміак (леткий луг) на промислові потреби; аміак; амоніак безводний; ангідриди; бентоніт; бікарбонат натрію на хімічні потреби; борна кислота на промислові потреби; бура; водорості морські (добрива); гени насіння для сільськогосподарського виробництва; гіпс, що використовується як добриво; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діоксид мангану; діоксид титану на промислові потреби; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; доломіт на промислові потреби; каїніт; калій; калій щавлевокислий; кам'яна сіль; карболінеум для захисту рослин; карбонат кальцію; карбонат магнію; карбонат натрію; карбонати; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клейкі препарати для щеплювання дерев; компост; луги; лужні метали; магнезит; мастики для щеплювання дерев; мінеральні кислоти; морська вода на промислові потреби; надсірчана кислота; натрій; нітрат амонію; нітрати; органічний дігестат (добриво); основи (хімічні препарати); перборат натрію; перкарбонати; персульфати; перхлорати; поверхневий шар ґрунту; поташ; поташ водний; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; препарати з тваринного вуглецю; препарати проти проростання овочів; промислові хімікати; речовини для матування; розчини соляної кислоти; селітра; сіль необроблена; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; сірка; сірчана кислота; сірчаний етер; сірчиста кислота; солі (добрива); солі (хімічні препарати); солі аміачні; солі амонію; солі заліза; солі кальцію; солі лужних металів; солі на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); соляна кислота; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат барію; сульфат міді (мідний купорос); сульфати; сульфід сурми; сульфіди; суперфосфати (добрива); тальк (силікат магнію); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати (добрива); фосфатиди; фосфор; фосфорна кислота; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хлорид амонію; хлорид кальцію; хлорид магнію; хлориди; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива) 

Кл.5:

Акарициди; інсектициди; каломель (фунгіцид); карболінеум (паразитицид); пестициди; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідників; препарати для стерилізування ґрунту; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; солі мінеральних вод; фунгіциди; хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами 

Кл.31:

Виноградні лози; дерева; дерен природний; жито; зерно (злаки); квіти живі; кукурудза; кущі; мульча з соломи; насіння для сівби; насіння злаків необроблене; насіння рослин; овес; пшениця; розсада; рослини; сіянці; трояндові кущі; хміль; цибулини; цибулини квітів; ячмінь 

Кл.35:

Аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги імпортно-експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; сприяння продажам для інших; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку товарів і надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах 

Кл.42:

Геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування в хімії; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; технологічне консультування; топографічне знімання; хімічний аналіз 

Кл.44:

Доглядання газонів; знищування бур'янів; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; плодівництво; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги з відновлювання лісів; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги щодо аквакультури; послуги щодо боротьби та контролю шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; прокат сільськогосподарського обладнання; рослинна хірургія; садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302249 (заявка m202024711): wonder
*302249 m202024711
Свідоцтво торговельну марку № 256830 (заявка m201712740): макош
*256830 m201712740