Свідоцтво на торговельну марку № 284551 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 284551 (заявка m201811128): top; торлайтінг; тор лайтінг
(111)
Номер свідоцтва
284551
(210)
Номер заявки
m201811128
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.05.2028
(220)
Дата подання заявки
11.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2020, бюл. № 20/2020
(731)
Заявники
(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЙЛІНЬ ІНТЕРНЕШНЛ";
Проспект Відрадний, буд. 95-Г, м. Київ, 03061 (UA)

(750)
Адреса для листування

Цой К.О.;
Вул. Ломоносова, 83 А, кв. 226, м. Київ, 03189 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; демонстрування товарів; ділове інформування; рекламування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділові довідки; досліджування ринкове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; комерційне інформування; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажам (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 5 та 31 класів і супутніх їм товарів (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі,; на складах,; у супер- і гіпермаркетах,; через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти,; або шляхом замовляння товарів за радіо- або телевізійною рекламою; розсилання поштою рекламних матеріалів 

Інші торговельні марки цього власника