Заявка на знак № 20040707272 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № 20040707272: жилфонд

20040707272

12.07.2004

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне Агентство «ЧОТИРИ ПЛЮС» (UA)

 

Кл.35:

Реклама, керування справами, ділове адміністрування, канцелярські роботи, у тому числі: бухгалтерський обіг; вивчання ринку; визначання громадської думки; виставки (влаштування -) на комерційні або рекламні потреби ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експортування на ділову успішність; керування справами (допомога в -); керування справами (консультування щодо -); комплектування штату працівників; платіжні документи (готування -); публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалення -); рекламні матеріали (розповсюдження -); рекламні смуги (готування -); рекламні тексти (готування -); рекламні тексти (публікування -); рекламування; рекламування через мережу інтернет; телевізійне рекламування 

Кл.36:

Страхування, фінансова діяльність; кредитно-грошові операції, операції з нерухомістю, у тому числі: аналізування фінансове; банківські операції; банківські рахунки (надавання прямого доступу до -) з хатнього [домашнього]; взаємні безготівкові [клірингові] розрахунки; взаємні фонди (створювання -); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних [виплатних] карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; гроші (обмінювання -); дебетові картки (послуги за -); дорожні чеки (випускання -); інформування про зміни біржового курсу; житло (наймання [орендування]; житлове керування; житлові контори; забезпечування житлом (посередництво у -); забезпечування офісними приміщеннями (посередництво у -); збирання каймової плати; квартири (наймання [орендування]; контори (наймання [орендування] -) [нерухоме майно]; кошти (вкладення-); кредитні [виплатні] картки (обслуговування за-); лізінгування [довгострокове наймання] нерухомого майна; майно (агентства нерухомого -); майно (керування нерухомим -); нерухоме майно (оцінювання -); нерухоме майно (посередництво у найманні -); офіси (наймання [орендування] -) [нерухоме майно]; ощадні банки; пенсійні каси (послуги -); перевіряння справжності чеків; переказування коштів (електронне -); підзаставні банківські позики; позики фінансові (надавання -); позичання під заставу; прийом вкладів від фізичних осіб; посередницькі послуги з цінними паперами; послуги щодо організації фінансових ринків та пов'язаних з цим фінансових операцій; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансування торгівлі; фінансування будування 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлення устаткування у тому числі: асфальтування; будівельне защілювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будівлі (очищання -); будівлі (очищання -) [зовні]; водогінні роботи; газопровідні роботи; дороги (брукування-); екскаватори (наймання -) [прокат]; електроприлади (встановлення і лагодження -); зносіння будівель; інформування щодо споруджування; інформування щодо лагодження; опалювальне устаткування (встановлювання і лагодження -); пожежна сигналізація (встановлювання і лагодження -); покрівельні роботи; споруджування офісних центрів; споруджування офісно-житлових комплексів; споруджування житлових будинків; споруджування торгово-розважальних центрів; фарбування будівель [всередині і зовні]; чищення вікон; шпалерні роботи