Свідоцтво на торговельну марку № 295646 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295646 (заявка m201914198): megatour; mega tour
(111)
Номер свідоцтва
295646
(210)
Номер заявки
m201914198
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.06.2029
(220)
Дата подання заявки
18.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЄГАТУР»;
Бульв. Лесі Українки, 29, прим. 58, м. Київ, 01014 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЄГАТУР»;
Бульв. Лесі Українки, 29, прим. 58, м. Київ, 01014 (UA)

(740)
Довірена особа

Хорошко-Болотова Катерина Володимирівна (№ 436);
Вул. Ярослава Івашкевича, 5, кв. 100, м. Київ, 04074

(750)
Адреса для листування

Хорошко-Болотова Катерина Володимирівна;
Вул. Ярослава Івашкевича, 5, кв. 100, м. Київ, 04074 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Альманахи; атласи; брошури; буклети; газети; географічні карти; глобуси земної кулі; друкована продукція; друковані видання; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; каталоги; листівки рекламні 

Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; збирання статистичних даних; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо комерційного лобіювання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 295642 (заявка m201914194): мєгатур
*295642 m201914194
Свідоцтво торговельну марку № 295644 (заявка m201914196): megatour; mega tour
*295644 m201914196
Свідоцтво торговельну марку № 295645 (заявка m201914197): megatour; mega tour
*295645 m201914197
Свідоцтво торговельну марку № 295643 (заявка m201914195): мегатур
*295643 m201914195
Свідоцтво торговельну марку № 294581 (заявка m201911211): with megatour everythihg will be trophy!
*294581 m201911211
Свідоцтво торговельну марку № 294579 (заявка m201911207): с мегатур всё будет трофейно!
*294579 m201911207
Свідоцтво торговельну марку № 294578 (заявка m201911204): the best tour with megatour!
*294578 m201911204
Свідоцтво торговельну марку № 271734 (заявка m201807419): megatour; mega tour
*271734 m201807419
Свідоцтво торговельну марку № 294577 (заявка m201911202): кращий тур із мєгатур!
*294577 m201911202
Свідоцтво торговельну марку № 243960 (заявка m201616341): megatour
*243960 m201616341
Свідоцтво торговельну марку № 294576 (заявка m201911200): лучший тур с мегатур!
*294576 m201911200
Свідоцтво торговельну марку № 243961 (заявка m201616342): мегатур
*243961 m201616342
Свідоцтво торговельну марку № 248075 (заявка m201625787): megatour
*248075 m201625787
Свідоцтво торговельну марку № 243962 (заявка m201616343): мєгатур
*243962 m201616343
Свідоцтво торговельну марку № 294580 (заявка m201911209): з мєгатур все буде трофейно!
*294580 m201911209