Свідоцтво на торговельну марку № 292134 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292134 (заявка m201903974): wishbone road
(111)
Номер свідоцтва
292134
(210)
Номер заявки
m201903974
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.02.2029
(220)
Дата подання заявки
21.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

017945323; 21.08.2018; EM

(731)
Заявники

Дзе БенРіах Дістілері Компані Лімітед (The BenRiach Distillery Company Limited);
Лошенд Індастріал Естейт, Квін Енн Драйв, НЬЮБРІДЖ, ЕДИНБУРГ, EH28 8PL, Велика Британiя (Lochend Industrial Estate, Queen Anne Drive, NEWBRIDGE, EDINBURGH, EH28 8PL, United Kingdom) (GB)

(732)
Власники

Дзе БенРіах Дістілері Компані Лімітед (The BenRiach Distillery Company Limited);
Лошенд Індастріал Естейт, Квін Енн Драйв, НЬЮБРІДЖ, ЕДИНБУРГ, EH28 8PL, Велика Британiя (Lochend Industrial Estate, Queen Anne Drive, NEWBRIDGE, EDINBURGH, EH28 8PL, United Kingdom) (GB)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Перегінні спиртні напої, а саме віскі. 

Інші торговельні марки цього власника