Заявка на знак № m201321145 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201321145: мариинский жилой комплекс

m201321145

15.11.2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «СФЄРА ЛТД»;
 (UA)

Воропаєва Наталія Миколаївна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; банерна реклама в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних акцій, кампаній, опитувань, конкурсів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; демонстрування різноманітних товарів; ділові довідки; ділове інформування; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; досліджування ділове; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; інвойсування; керування справами в житлових будинках і комплексах; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; маркетингові послуги у галузі нерухомості; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (орендування) місця на рекламу; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо зв'язків з громадськістю; ділові послуги щодо створювання і підтримки іміджу об'єктів нерухомості високого класу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою житлових будинків і комплексів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування різноманітних об'єктів нерухомості; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розробляння рекламної концепції об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власників і побажань орендаторів; створювання рекламних відеопрезентацій; телевізійне рекламування; упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; брокерські операції пов'язані з іпотеками; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна, в тому числі площ і приміщень в житлових будинках і комплексах; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; експертування податкове; житлове інвестування; житлове керування; житлове кредитування; житлові контори; залучання іноземних інвестицій; збирання наймової плати; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; послуги з інвестиційної діяльності; інвестиційне та проектне фінансування; інвестування в будівництво та нерухомість; інвестування в будівництво житлових будинків і комплексів; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; інформування страхове; керування інвестиціями; керування фінансове; керування нерухомим майном, в тому числі нерухомим майном житлових будинків і комплексів; консультування у галузі нерухомості; фінансове консультування щодо об'єктів нерухомості, зокрема щодо влаштовування і функціонування об'єднань власників багатоквартирних будинків; консультування щодо страхування; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання фінансової підтримки і допомоги; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування площ об'єктів нерухомості; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості, в тому числі: квартир, апартаментів, офісів, приміщень і площ в житлових будинках і комплексах; наймання (орендування) житла, квартир, апартаментів, офісів, площ і приміщень в житлових будинках і комплексах; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучення фінансування; послуги у поручництві; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які пропонуються до продажу або надаються в оренду,; та переліку надаваних послуг щодо об'єктів нерухомості,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажеві нерухомого майна; сприяння продажеві житла, квартир, апартаментів, офісів, площ і приміщень у житлових будинках і комплексах; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; сприяння продажеві нерухомого майна (посередництво); фінансування; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки