Свідоцтво на торговельну марку № 81565 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 81565 (заявка m200608163): на крыльях мау к новым высотам!
(111)
Номер свідоцтва
81565
(210)
Номер заявки
m200608163
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.06.2016
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.06.2016
(220)
Дата подання заявки
06.06.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2007, бюл. № 13/2007
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенко 11, к. 107, м. Київ, 04212

(750)
Адреса для листування

Соловйова С. О.;
Вул. Тимошенка, 11, кв. 107, м. Київ, 212, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; атласи; афіші, плакати; бланки; записники; блокноти для малювання, креслення; блокноти канцелярські; блокноти з відривними аркушами; брошури; буклети; бювари; видання друковані; вироби для пакування паперові або пластмасові; картонні вироби; папір в аркушах канцелярський; письмовий папір; папір на опаковання; папір; вивіски паперові або картоні; газети; гравюри; держаки для олівців; держаки для крейди; держаки для печатей, штемпелів; держаки до чекових книжок; дошки гравіювальні; письмові грифельні дошки; друкована продукція; зображення графічні; зошити; календарі; календарі відривні; картинки; картон; картотеки канцелярські; карти; каталоги; квітки; книги; книги записів; конверти; марки поштові; графічні роботи друкові; матеріали канцелярські для запечатування; клейкі матеріали на канцелярські або побутові потреби; письмове приладдя паперове (набори); обкладинки; поштові листівки; олівці; олівці автоматичні; пакети паперові; папки на документи; періодичні видання; пера письмові; печатки; планшети з затискачками конторські; плівки пластмасові для пакування; підставки для графинів паперові; підставки для пивних кухлів; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; портрети; прапорці паперові; письмове приладдя; прилади для мальовничо-креслярських робіт; конторське приладдя (крім меблів); шкільне приладдя канцелярське; пристосування для приклеювання етикеток ручні; проспекти; реглети; реєстри; репродукції графічні; ротатори; ручки перові; пера канцелярські; транспаранти канцелярські; трафарети, шаблони; хромолітографії; скриньки на канцелярські товари; штемпелі; щиті паперові або картонні для афіш; естампи; етикетки (крім тканинних) 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на реклами; наймання (прокат) канцелярських машин і обладнання; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги відповідачів телефонних (для відсутніх абонентів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; просування товарів (для третіх осіб); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 67463 (заявка m200516324): uia
*67463 m200516324
Свідоцтво торговельну марку № 268100 (заявка m201904178): наша-якість-ваша безпека; наша-якість ваша безпека
*268100 m201904178
Свідоцтво торговельну марку № 268090 (заявка m201903197): our quality-your safety; our quality your safety
*268090 m201903197
Свідоцтво торговельну марку № 81566 (заявка m200608165): на крилах мау до нових висот!
*81566 m200608165
Свідоцтво торговельну марку № 214298 (заявка m201415726): panorama
*214298 m201415726
Свідоцтво торговельну марку № 268099 (заявка m201904177): мау технік; маутехнік
*268099 m201904177
Свідоцтво торговельну марку № 218997 (заявка m201502645): ukraine international airlines
*218997 m201502645
Свідоцтво торговельну марку № 268091 (заявка m201903199)
*268091 m201903199
Свідоцтво торговельну марку № 220041 (заявка m201513023): літай доступно з мау!
*220041 m201513023
Свідоцтво торговельну марку № 240435 (заявка m201613428): uia cafe
*240435 m201613428
Свідоцтво торговельну марку № 8512 (заявка 95113285)
*8512 95113285
Свідоцтво торговельну марку № 209271 (заявка m201323355): преміум-економ
*209271 m201323355
Свідоцтво торговельну марку № 75142 (заявка m200609793): flyuia
*75142 m200609793
Свідоцтво торговельну марку № 268092 (заявка m201903200): mautechnic; mau technic
*268092 m201903200
Свідоцтво торговельну марку № 220040 (заявка m201513022): літайте доступно з мау!
*220040 m201513022
Свідоцтво торговельну марку № 214466 (заявка m201502646): uia
*214466 m201502646
Свідоцтво торговельну марку № 244229 (заявка m201622752): panorama club
*244229 m201622752
Свідоцтво торговельну марку № 214465 (заявка m201502644)
*214465 m201502644
Свідоцтво торговельну марку № 114681 (заявка m200812455): uia cargo
*114681 m200812455
Свідоцтво торговельну марку № 209641 (заявка m201417087): may; мау
*209641 m201417087
Свідоцтво торговельну марку № 50455 (заявка 2003054971): мау; may
*50455 2003054971
Свідоцтво торговельну марку № 56554 (заявка 2003010291): ukraine international; airlines; міжнародні авіалінії україни
*56554 2003010291
Свідоцтво торговельну марку № 237715 (заявка m201613340): uia cafe; подорожуйте смачно з мау; travel tastefully with uia
*237715 m201613340
Свідоцтво торговельну марку № 209640 (заявка m201417085): s; z
*209640 m201417085
Свідоцтво торговельну марку № 16075 (заявка 96071782): panorama
*16075 96071782
Свідоцтво торговельну марку № 214467 (заявка m201502647): may; мау
*214467 m201502647
Свідоцтво торговельну марку № 244230 (заявка m201622754): панорама клуб
*244230 m201622754