Свідоцтво на торговельну марку № 292062 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292062 (заявка m201901454): quickblox
(111)
Номер свідоцтва
292062
(210)
Номер заявки
m201901454
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.01.2029
(220)
Дата подання заявки
23.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

UK00003326580; 23.07.2018; GB

(731)
Заявники

Інжойт Лтд (Injoit Ltd);
4 Малберрі Авеню, СТЕЙНС-АПОН-ТЕМЕЗ, Міддлекс, TW19 7SF, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (4 Mulberry Avenue, STAINES-UPON-THAMES, Middlex, TW19 7SF, United Kingdom) (GB)

(732)
Власники

Інжойт Лтд (Injoit Ltd);
4 Малберрі Авеню, СТЕЙНС-АПОН-ТЕМЕЗ, Міддлекс, TW19 7SF, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (4 Mulberry Avenue, STAINES-UPON-THAMES, Middlex, TW19 7SF, United Kingdom) (GB)

(740)
Довірена особа

Портна Людмила Семенівна (№ 150);
А/с 232, м. Київ, 01030

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна патентна та юридична фірма «ДіЛ-Консалт»;
А/с 121, м. Київ, 04207 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Програмне забезпечення для зв'язку; програмне забезпечення для передавання даних; програмне забезпечення для уніфікованих комунікацій; програмне забезпечення для обробляння комунікацій; комп'ютерне програмне забезпечення для бездротових комунікацій; програмне забезпечення для зв'язку з глобальною комп'ютерною мережею; програмне забезпечення для зв'язку з користувачами комп'ютерних мереж; програмне забезпечення для ведення комерційної діяльності через глобальну мережу зв'язку; комп'ютерне програмне забезпечення для надання можливості зв'язку між комп'ютерами через локальну мережу; комп'ютерне програмне забезпечення для зв'язку з електронними засобами для інформування через мережі зв'язку; комп'ютерне програмне забезпечення для пошуку інформації через мережі зв'язку; комп'ютерні програмні платформи для соціальних мереж; завантажні додатки для комп'ютерного програмного забезпечення для надавання послуг соціальних мереж через інтернет; програмне забезпечення для хмарних обчислень; завантажне програмне забезпечення для хмарних обчислень; програмне забезпечення для моніторингу хмарного середовища; програмне забезпечення та програмні додатки для хмарного обчислення даних; додатки програмного забезпечення для послуг хмарних обчислень; програмне забезпечення операційних систем; комп'ютерні операційні системи; програмне забезпечення операційних систем комп'ютерів; програми записані для мережевих операційних систем; програмне забезпечення для мобільних додатків; завантажні мобільні додатки; програмні додатки для мобільних пристроїв; завантажні програмні додатки для мобільних телефонів; програмне забезпечення та додатки для мобільних пристроїв; програмні додатки для використання з мобільними пристроями; програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями; завантажне програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями; комп'ютерне програмне забезпечення для створювання, обміну, розповсюджування, розміщування та передавання в соціальні мережі повідомлень, фотографій, відеоматеріалів через інтернет та множинні операційні системи та інші засоби масової інформації; комп'ютерне програмне забезпечення у вигляді мобільних додатків для доступу до різноманітних веб-сайтів для передавання інформації в соціальні мережі і засоби масової інформації соціальних мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для полегшення передавання даних та комунікацій в області соціальних і особистих мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для аналізування даних щодо надавання інтернет-чатів і обміну повідомленнями в інтернеті; комп'ютерне програмне забезпечення для відображення та розповсюджування інформації між користувачами щодо місцезнаходження, особистих преференцій та пошуку, розміщування та взаємодії з іншими користувачами та місцями; комп'ютерне програмне забезпечення для приймання додаткових відеодзвінків, миттєвого обміну повідомленнями, синхронізації хмарних повідомлень та функціонального надсилання повідомлень стороннім додаткам; модулі комп'ютерного програмного забезпечення; програми записані чи завантажні з відкритим кодом для обміну миттєвими повідомленнями; програмне забезпечення для розробників для додавання функціональних можливостей до програм сторонніх розробників; інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютерне програмне забезпечення для забезпечування доступу до відеоматеріалів та текстових даних, пошуку, завантаження та управління 

Кл.38:

Забезпечування доступу до чатів соціальних мереж; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в он-лайн-чат-кабінетах для передавання повідомлень, коментарів і мультимедійного контенту користувачам; телекомунікаційні послуги щодо відправляння та отримання повідомлень; передавання повідомлень через комп'ютерні мережі; пересилання повідомлень в режимі он-лайн; пересилання повідомлень за допомогою електронних засобів; телекомунікаційні послуги щодо відправляння та отримання електронних повідомлень; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах, чатах соціальних мереж; послуги служб електронних оголошень (BBs) в режимі он-лайн за допомогою комп'ютера (телекомунікаційні послуги); забезпечування спілкування в чат-кабінетах в режимі он-лайн; забезпечування користувачів доступом до он-лайн чатів для передавання повідомлень між користувачами комп'ютерів; забезпечування доступу до чатів в мережі Інтернет; забезпечування доступу до чатів соціальних та особистих мереж; послуги з обміну повідомленнями в режимі он-лайн; послуги з пересилання мультимедійних повідомлень; послуги з пересилання миттєвих повідомлень; послуги з пересилання текстових повідомлень; послуги відеозв'язку; послуги зв'язку з уніфікованого обміну повідомленнями; послуги електронної пошти щодо обміну повідомленнями; передавання сповіщень електронною поштою через інтернет; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; забезпечування доступу до он-лайн чатів та електронних дощок об'яв для передавання повідомлень серед користувачів; передавання повідомлень, даних і контенту через інтернет та інші комп'ютерні та комунікаційні мережі; забезпечування доступу до он-лайн серверів для передавання повідомлень між користувачами комп'ютерів; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; передавання та приймання повідомлень за допомогою світових комп'ютерних мереж; забезпечування доступу для обміну електронними повідомленнями в чатах та інтернет-форумах; послуги щодо обміну повідомленнями в межах мобільного додатку; пересилання повідомлень через веб-сайти; пересилання повідомлень через мобільні додатки; послуги зв'язку 

Кл.42:

Удосконалення програмного забезпечення для систем зв'язку; оновлювання програмного забезпечення для систем зв'язку; розробляння програмного забезпечення для систем зв'язку; консультування щодо програмного забезпечення для систем зв'язку; технічна підтримка та оновлення програмного забезпечення для систем зв'язку; хмарне обчислювання даних; послуги провайдерів з хмарного хостингу; послуги провайдерів з хостингу; послуги провайдерів з хостингу приватних серверів; консультування щодо хмарних обчислень; консультування щодо соціальних мереж і додатків та хмарних обчислень; удосконалення та розробляння програмного забезпечення для хмарних обчислень у мережах; програмування операційного програмного забезпечення для доступу та використання в мережі хмарних обчислень; надавання в тимчасове використання незавантажного програмного забезпечення для соціальних мереж для створювання,; обміну,; розповсюджування,; розміщування та передавання повідомлень,; фотографій,; відеоматеріалів через інтернет; надавання у тимчасове користування незавантажного програмного забезпечення у вигляді мобільних додатків для соціальних мереж для передавання даних засобами масової інформації до різноманітних веб-сайтів соціальних мереж; надавання в тимчасове використання незавантажного програмного забезпечення для полегшення передавання даних у соціальних та особистих мережах; надавання в тимчасове використання незавантажного програмного забезпечення для аналізування даних для надавання інтернет-чатів та обміну он-лайн повідомленнями; надавання в тимчасове використання незавантажного програмного забезпечення для відображення та розповсюджування місцезнаходження користувачів, особистих преференцій, пошуку локацій та взаємодії з іншими користувачами та місцями; програмне забезпечення як послуга; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме набори засобів для розробляння програмного забезпечення SDK; розробляння програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме надавання в тимчасове використання інтерфейсу, який дозволяє програмам взаємодіяти між собою (АРІ); програмне забезпечення як послуга (BaаS), а саме надавання в тимчасове використання наборів засобів для розробляння програмного забезпечення для пов'язування програм із хмарним сховищем та АРІ 

Кл.45:

Послуги соціальних мереж, що надаються через мережу Інтернет; послуги соціальних мереж за допомогою завантажних мобільних додатків; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн 

Схожі торговельні марки