Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m202210695 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202210695: кіборги комікс
(210)
Номер заявки
m202210695
(220)
Дата подання заявки
07.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
26.10.2022
(731)
Заявники

Согор Юлія Богданівна;
Вул. Драгоманова, ###, м. Львів-Рудно, 79493 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ривюк М. І.;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; креслярські матеріали та приладдя для художників; навчальні матеріали; листи, плівки та пакети для обгортання і пакування пластмасові; авторучки; альбоми; альбоми для вирізок; альманахи; атласи; банкноти; банкноти сувенірні; банти паперові, крім галантерейних виробів або прикрас для волосся; беджі іменні (канцелярське приладдя(; бирки багажних квитанцій паперові; бланки друковані; блокноти (канцелярські товари(; блокноти для креслення та малювання; брошури; буклети; вітальні листівки; газети; географічні карти; герби (паперові знаки(; гігієнічний папір; гірлянди з прапорців паперових; глобуси земної кулі; готовальні; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; журнали (періодичні видання(; закладки для книг; записники; зображення перевідні; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; картини (малюнки( обрамлені або необрамлені; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки; картон; картонні тубуси; картотеки (канцелярське приладдя(; каталоги; книги; книготримачі; книжки-комікси; книжки-розмальовки; конверти (канцелярські товари(; копіювальний папір; коробки паперові або картонні; малюнки навчальні матеріали (крім апаратів(; обкладинки (канцелярські товари(; обкладинки для книг захисні; офісне приладдя, крім меблів; пакети для покупок паперові або пластмасові; пакети конусні паперові; папір для пакування; папір; папки для документів (канцелярські товари(; періодичні видання друковані; письмове приладдя; пісенники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; полотно для картин; полотно для книжкових оправ; портрети; посібники; поштові листівки; поштові марки; проспекти рекламні; розклади друковані; розмальовки; сумки (пакети, торбини( для пакування паперові або пластмасові; схеми вишивок (шаблони(; таблички паперові або картонні; товари канцелярські; транспаранти (канцелярські товари(; трафарети; трафарети (канцелярські товари(; трафарети для малювання; трафарети для прикрашання харчових продуктів та напоїв; трафаретні розмножувальні апарати; тримачі для документів (канцелярські товари); фотогравюри; фотографії (друковані(; шкільне приладдя (канцелярські товари). 

Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори; бандани (хустки(; безрукавки; берети; вироби трикотажні (одяг(; вишитий одяг; кепки, що є наголовними уборами; комбінезони (одяг(; костюми; натільний одяг; одяг готовий; плащі; пов'язки наголовні (одяг(; пояси (одяг(; пояси-гаманці (одяг(; робочий одяг; формений одяг; футболки; хустинки для нагрудних кишень; хустки наголовні; хустки нашийні; шарфи; шкарпетки. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з обробки даних (офісні роботи(; послуги з огляду преси; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств(; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу одягу, друкованої продукції, сувенірів, в тому числі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу одягу, друкованої продукції, сувенірів, в тому числі в режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення комерційних заходів; прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; текстове записування інформації (офісні роботи(; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту одягу, друкованої продукції, сувенірів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати; і купувати ці товари в магазинах роздрібної та оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі, через веб-сайти, програми телемагазинів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 3, 16, 28, класів (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо послуг 35, 39, 41 класів; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти ці послуги, та для стимулювання збуту, в тому числі: у супермаркетах, торговельних центрах, мережі магазинів роздрібної торгівлі, з вебсторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет; за допомогою каталогів поштового замовлення і електронних засобів масової інформації, в тому числі через вебсайти або телевізійні програми. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта(; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання(; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення спортивних заходів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; доповнення субтитрів написами, що представляють звуки; досліджування у сфері освіти; екзаменування у навчанні; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; замовляння квитків на видовища; заочні курси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання індивідуальне; написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних(; організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних заходів; організовування розважальних костюмованих заходів; освітні послуги; освітні послуги, що надаються школами; переклад дубльований; переклад усний; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги з відеознімання дроном; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з проведення атестації у сфері освіти, а саме забезпечування навчання та екзаменування у навчанні; послуги інструкторів (навчання(; послуги кіностудій; послуги мультимедійних бібліотек; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги репортерів; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування(; представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; проведення розважальних заходів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат навчальних симуляторів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат пристроїв для читання електронних книжок; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат реквізиту для фільмів; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання(; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; режисерування видовищ; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фотографування; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника