Свідоцтво на знак № 123669

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 123669 (заявка m200913137): вдала покупка!

123669

m200913137

25.05.2010

09.10.2019

09.10.2009

25.05.2010, бюл. № 10/2010

Голдобін Дмитро Олексійович;
Вул. Васильківська, 11/11, кв. 28, м. Київ, 03040 (UA)

Лозицька Оксана Вячеславівна;
Вул. 50-річчя СРСР, 99, кв. 93, м. Донецьк, 83000 (UA)

Ортинська Марія Юріївна

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ, 01054 (UA)

 

Кл.16:

Друкована продукція, а саме газети 

Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); множення документів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; керування комп'ютерними файлами; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки