Заявка на торговельну марку № m202020234 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202020234: evaріанти; єваріанти; еvаріанти
(210)
Номер заявки
m202020234
(220)
Дата подання заявки
29.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
03.11.2020
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Брошури; буклети; газети; друковані видання; журнали [періодичні видання]; інформаційні бюлетені; листівки рекламні; пакувальні [перекладкові, набивкові] матеріали паперові або картонні; періодичні видання друковані; проспекти рекламні 

Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; засоби комунікації; комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів]; маркетинг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; послуги щодо зв'язків з громадськістю; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; споживачі (комерційна інформація і консультація для -); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; упорядкування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Інші торговельні марки цього власника