Свідоцтво на торговельну марку № 301959 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301959 (заявка m201919140): домінокс
(111)
Номер свідоцтва
301959
(210)
Номер заявки
m201919140
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Анкудінов Олександр Валерійович;
Вул. Мартиросяна, 19, кв. 23, м. Київ, 03186 (UA)

(732)
Власники

Анкудінов Олександр Валерійович;
Вул. Мартиросяна, 19, кв. 23, м. Київ, 03186 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентне бюро «Алгоритм», Пляченко Тетяна Володимирівна;
А/с 301, м. Херсон, 73003 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; в тому числі товарів 6 та 11 класів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі,; за каталогами,; за допомогою поштового замовлення,; засобів зв'язку,; електронної торгівлі через мережу Інтернет,; торгівлі через телевізійні магазини; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 261214 (заявка m201717294): кіно доміно; kiho domiho
*261214 m201717294
Свідоцтво торговельну марку № 198559 (заявка m201403157): офісний центр доміно
*198559 m201403157
Свідоцтво торговельну марку № 98318 (заявка m200704713): доміно
*98318 m200704713
Свідоцтво торговельну марку № 91315 (заявка m200617355): domiho; dоміно; доміно
*91315 m200617355
Свідоцтво торговельну марку № 81803 (заявка m200514167): доміно
*81803 m200514167
Свідоцтво торговельну марку № 65618 (заявка 20040505520): доміно
*65618 20040505520
Свідоцтво торговельну марку № 65956 (заявка 20041010908): domino; доміно
*65956 20041010908
Свідоцтво торговельну марку № 55224 (заявка 20031011337): доміно
*55224 20031011337